Regulamin

§1

Postanowienia wstępne

1. Właścicielem strony www.froebel.pl [strona internetowa] jest Froebel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [właściciel] z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 7, 20-059 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518560, REGON: 061713801, posiadająca NIP 712-32-88-976.

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§2

Postanowienia ogólne

1. Operatorem strony internetowej www.froebel.pl jest właściciel.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a  w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3

Dane osobowe i pliki "Cookies"

1. Froebel.pl Spółka z o.o. Al. Racławickie 7, 20- 059 Lublin (wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000518560, z kapitałem zakładowym w wysokości 846.900 zł, NIP 712-328-89-76) jako administrator twoich danych osobowych informuje, że:

  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 („RODO”), na podstawie art. 6 ust 1. lit b) RODO w celu nawiązania kontaktu, przekazaniu wiadomości o ofertach oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług.
  • Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: agencja reklamowa, dostawcy usług IT, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne.
  • Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Twoje dane osobowe pozyskane w powyższym celu będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania (sprostowania) danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji tych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@froebel.pl
  • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu, przekazaniu wiadomości o ofertach oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług. Jeżeli nie podasz tych danych możemy odmówić nawiązania kontaktu, przekazaniu wiadomości o ofertach oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4.  Właściciel chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

5.  Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

6. Właściciel stosuje mechanizm plików "cookies", który ma na celu poprawne działanie strony internetowej www.froebel.pl.

7. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Właściciel wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej www.froebel.pl.

§4

Prawa własności intelektualnej

1.Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

2.Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie użytkownik strony nie może:

- wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

- modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych

opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@froebel.pl.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2017 r.

 

Freblowski Newsletter

Freblowski Newsletter

Blog Ogród Pedagogiczny

Blog Ogród Pedagogiczny

froebel dar zabawy

froebel dar zabawy
Kliknij, aby się z nami skontaktować
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij