Regulamin

§1

Postanowienia wstępne

1. Właścicielem strony www.froebel.pl [strona internetowa] jest Froebel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [właściciel] z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 7, 20-059 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518560, REGON: 061713801, posiadająca NIP 712-32-88-976.

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§2

Postanowienia ogólne

1. Operatorem strony internetowej www.froebel.pl jest właściciel.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a  w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3

Dane osobowe i pliki "Cookies"

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Froebel.pl Sp. z o.o. dobrowolnie w ramach świadczenia przez Froebel.pl usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Froebel.pl p. Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4.  Właściciel chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

5.  Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

6. Właściciel stosuje mechanizm plików "cookies", który ma na celu poprawne działanie strony internetowej www.froebel.pl.

7. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Właściciel wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej www.froebel.pl.

§4

Prawa własności intelektualnej

1.Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

2.Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Froebel.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie użytkownik strony nie może:

- wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

- modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych

opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@froebel.pl.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2017 r.

 

froebel dar zabawy

froebel dar zabawy

konferencja froeblowska

konferencja froeblowska
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco i zapisz się do darmowego newslettera
najnowsze artykuły, aktualne promocje i rabaty specjalne
bezpłatne materiały dla nauczycieli

Klikając "zapisz" wyrażają Państwo zgodę... czytaj więcej

Klikając "zapisz" wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na powyżej podany adres e-mail newslettera Froebel.pl. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 833. Dane wykorzystywane są wyłącznie przez Froebel.pl i nie udostępniane osobom i instytucjom trzecim. schowaj

Kliknij, aby się z nami skontaktować
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij