Oferta szkoleń

Cykl szkoleń „Zastosowanie Darów Froebla w Dziecięcej matematyce”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 6 szkoleń – „Zastosowanie Darów Froebla w Dziecięcej Matematyce”, podczas których omówione zostaną wszystkie zagadnienia dotyczące rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci.

Szkolenia podzielone są na 2 części – teoretyczną i praktyczną. Wszystkie moduły prowadzone są przez freblowskich edukatorów posiadających licencję Trenera Edukacji matematycznej z Darami Froebla. Rekomendujemy uczestnictwo we wszystkich modułach szkoleń. Dzięki temu Państwa placówka otrzymuje Certyfikat przeszkolenia kadry z zakresu Edukacji matematycznej z Darami Froebla.

Wymiar godzin: 4 godz. dydaktyczne/1 szkolenie

Tematy szkoleń - TUTAJ.

 

NOWOŚĆ! Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla (edukacja przedszkolna) - 4 godz.

 

Program szkolenia:

 1. Programowanie - czy jest się czego bać? Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematem.
 2. Programowanie w odniesieniu do Podstawy Programowej.
 3. Algorytm, sekwencja i Dary, czyli wydawanie poleceń krok po kroku.
 4. Froeblowskie kodowanie - ćwiczenia praktyczne.
 5. Gry logiczne i inne pojęcia związane z nauką programowania.

Cel: wskazanie praktycznych zastosować Darów Froebla w przygotowaniu dzieci do programowania w przedszkolu.

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli edukacji przedszkolnej  którzy wdrażają dzieci do nauki programowania. Przygotowanie do nauki programowania odbywać się będzie unplugged czyli bez użycia komputerów (prądu) z wykorzystaniem Darów Froebla. Programowanie - to praktyczna nauka logicznego myślenia, połączonego z kreatywną zabawą, rozwiązywaniem problemów i grami logicznymi.

 

NOWOŚĆ! Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z darami Froebla (edukacja wczesnoszkolna) - 4 godz.

 

Program szkolenia:

1. Programowanie - czy jest się czego bać? Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematem.
2. Programowanie w odniesieniu do Podstawy Programowej.
3. Algorytm, sekwencja i Dary, czyli wydawanie poleceń krok po kroku - przykłady zajęć dla klas oraz zajęć indywidualnych.
4. Freblowskie kodowanie - ćwiczenia praktyczne - zajęcia klasowe.
5. Gry logiczne i inne pojęcia związane z nauką programowania.

Cel: wskazanie praktycznych zastosować Darów Froebla w przygotowaniu dzieci do programowania w szkole.

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej, którzy wdrażają dzieci do nauki programowania. Przygotowanie do nauki programowania odbywać się będzie unplugged, czyli bez użycia komputerów (prądu) z wykorzystaniem Darów Froebla. Zdania zostały tak zaprojektowane, aby nauczyciel mógł jest  przeprowadzić w klasie podczas zajęć.

NOWOŚĆ! Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unlugged z darami Froebla (edukacja przedszkolna/edukacja wczesnoszkolna – moduły 1,2,3) - 12 godz.

 

Cel: Wskazanie praktycznych zastosowań Darów Froebla w przygotowaniu dzieci do programowania w przedszkolu i w szkole.
Program – edukacja przedszkolna/edukacja wczesnoszkolna

Moduł 1
1. Programowanie - czy jest się czego bać? Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematem.
 2. Programowanie w odniesieniu do Podstawy Programowej.
3. Jak zacząć? – porady i ćwiczenia.
 4. Algorytm i sekwencja – czyli wydawanie instrukcji krok po kroku.
 5. Przykłady freblowskiego kodowania.

Moduł 2
1. Czy można krócej? Pętle - jako dostrzeganie regularności i powtórzeń.
2. Trudne pojęcia stosowane w programowaniu, a wyjaśnione poprzez gry i ćwiczenia w praktycznym działaniu:
- dekompozycja - ćwiczenia
- instrukcja warunkowa - ćwiczenia
- zmienne – ćwiczenia

Moduł 3
1. Kreatywność, nowoczesna technologia i tradycyjne Dary Froebla
2. Jak zacząć?  - kreatywne ćwiczenia
3. Gry i zadania logiczne z wykorzystaniem darów Froebla wdrażające do tworzenia strategii i umiejętności przydatnych w programowaniu.
4. I co dalej? - podobieństwa pomiędzy proponowanymi przez nas ćwiczeniami unplugged a aplikacjami on-line.
5. Dlaczego warto wdrażać naukę programowania z wykorzystaniem Darów Froebla?

 

Sprawne ręce – mogę więcej! – zabawy wspomagające rozwój motoryki małej.

 

Cele:
- zwrócenie uwagi na znaczenie prawidłowego rozwoju motoryki małej;
- uwrażliwienie na współczesne zagrożenia dla sprawności manualnych przedszkolaków;
- zaopatrzenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu realizowania zajęć i zabaw wspierających rozwój motoryki małej;

Program szkolenia:
1.    Rozwój motoryki małej – prawidłowości, znaczenie.
2.    Na co zwrócić uwagę – wskazania do podejmowania dodatkowych zajęć z zakresu rozwoju motoryki małej i sprawności manualnych.
3.     Rodzaje ćwiczeń stosowanych w zajęciach stymulujących rozwój motoryki małej.
4.    Praktyczne ćwiczenia z darami i innymi materiałami do wykorzystania na co dzień.

 

NOWOŚĆ! Freblowskie spotkania z muzyką.

 

Cele:
- zwrócenie uwagi na znaczenie kontaktu z muzyką dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;
- wskazanie różnorodnych metod i sposobów na realizowanie edukacji muzycznej w przedszkolu;

Program szkolenia:

1. Cele spotkań z muzyką, czyli co muzyka może dać dzieciom? Praktyczne sposoby osiągania celów – zabawy z darami.

2. Zabawy muzyczno-ruchowe według koncepcji Piotra Kai opracowane i realizowane w nurcie pedagogiki freblowskiej.

3. Muzyka dla każdego – zabawy z piosenkami, zabawy z muzyką klasyczną, zabawy z muzyką popularną, zabawy z odgłosami natury i rapowanie na dywanie, czyli recytacje rytmiczne przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem ojczystym i obcym.

NOWOŚĆ! Motywacja to podstawa.

 

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy zostają zapoznani z mechanizmami motywacji. Próbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak skutecznie motywować siebie do pracy, by nie dopadła mnie nuda i rutyna?

Program szkolenia:
- skuteczne techniki motywacji
- sposoby na zmotywowanie się do pracy
- magiczne zasady
- pokonanie wewnętrznego strażnika motywacji

 

Tematy szkoleń Froebel.pl

 

1."Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej"

Cel: wskazanie praktycznych zastosowań pedagogiki Froebla w codziennej pracy w przedszkolu.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.
 2. Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.
 3. Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.
 4. Spotkanie w kole – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.
 5. Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś.

2. "Rozwijamy talenty przedszkolaków. Twórcze prace ręczne w oparciu o pedagogikę Froebla. Cz. 1,2"

Cel: Ukazanie różnych sposobów rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Prace ręczne – jak naprawdę rozwinąć pracę ręki.
 2. Prace płaskie – jak stworzyć okazję do sukcesu dla dzieci uzdolnionych i potrzebujących wsparcia.
 3. Wyobraźnia przestrzenna – przykłady prac indywidualnych i grupowych.
 4. Od odtwarzania do tworzenia – propozycje zajęć z dziećmi.

3. "Zabawy językowe z darami F. Froebla – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych"

Cel: Wskazanie praktycznych i łatwych sposobów do rozwijania kompetencji komunikacyjnych.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Językowe zagrożenia – jak rozpoznawać przyczyny.
 2. Raz, dwa, trzy, powiedz Ty – zabawy wyzwalające inspirację do mówienia.
 3. Głoska, sylaba, wyraz – zabawy rozwijające słuch fonematyczny.
 4. Twórczość językowa – wiersze i opowiadania dziecięce.
 5. Garść rozwiązań – przykłady scenariuszy z zakresu edukacji językowej.

4. "Kształtowanie pojęć matematycznych z  wykorzystaniem krótkich utworów literackich"

Cel: Rozwijanie intuicji matematycznej u dzieci.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Podstawy intuicji matematycznej.
 2. Matematyka mimochodem – zabawy na pozór niematematyczne.
 3. Mali odkrywcy – matematyka przez działanie i myślenie problemowe.
 4. Matematyczne rymowanki z darami Froebla – jak urozmaicić to, co proste.

5. "Teatrzyki z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej"

Cel: Poznanie nowego sposobu przedstawiania treści edukacyjnych.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Jak obrazować, by nie blokować – sztuka przedstawiania treści w przedszkolu.
 2. Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z dziećmi.
 3. Dziecko widzem i aktorem w edukacji matematycznej – przykładowe scenariusze.
 4. Dziecko widzem i aktorem w edukacji przyrodniczej – przykładowe scenariusze.
 5. Dziecko widzem i aktorem w edukacjijęzykowej – przykładowe scenariusze.

PONADTO - NOWA OFERTA SZKOLEŃ 2018/201:

6) "Kreatywna matematyka - jak rozwijać potencjał matematyczny przedszkolaków"

Cel: Wzbogacenie repertuaru zabaw matematycznych – matematyka mimochodem.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Potencjał matematyczny, czyli czym dzieci dysponują.
 2. Proste i sprawdzone sposoby na trudności – gry matematyczne z darami Froebla.
 3. Jak liczyć, by się nie przeliczyć – zabawy dla każdego.
 4. Freblowskie scenariusze matematyczne, czyli jak uczyć matematyki nie tylko na matematyce.

7) "Jeden, dwa, trzy... liczysz Ty - froeblowskie zabawy matematyczne"

Cel: Budowanie podstawowych kompetencji matematycznych przez zabawę.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Matematyczne rytuały na co dzień – jak sobie ułatwiać pracę.
 2. Sposoby na zaciekawienie matematyką – freblowskie sztuczki.
 3. Co liczyć i jak liczyć, czyli na co możesz liczyć budując kompetencje matematyczne.
 4. Szacowanie, porównywanie, dodawanie i odejmowanie po freblowsku.

8) "Plany miesięczne i tygodniowe, tematy kompleksowe - skuteczne planowanie pracy wg programu  Dar Zabawy"

Cel: Sprawne planowanie i dokumentowanie pracy.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Jak zacząć – pomysły na tematykę freblowskich tygodni.
 2. Po co to wszystko – jak spójnie tworzyć dokumentację.
 3. Plany tygodniowe, plany miesięczne – nie taki diabeł straszny…
 4. Wzory dokumentów, inspiracje praktyczne.
 5. 3 kroki do mistrzostwa w dokumentacji.

9) "Spotkanie w kole - organizacja i propozycje zajęć (edukacja: matematyczna, językowa, społeczna, muzyczna, teatralna ruchowa. Sprawdzone pomysły na zebrania z rodzicami, współpracę i zajęcia otwarte"

Cel: Organizowanie i prezentowanie pracy grup freblowskich.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Spotkania w kole – nowości, inspiracje, nieszablonowe pomysły.
 2. Obudź w sobie dziecko – twórcze i kreatywne zebrania z rodzicami.
 3. Pokaż co potrafisz – planowanie, realizowanie i omawianie zajęć otwartych z rodzicami.
 4. Pochwały warte zajęcia otwarte – sprawdzone pomysły na efektywną pracę i zabawę.

10) "Kula, sześcian, walec - jest tu nam wspaniale. Rozwijanie percepcji  i wyobraźni przestrzennej z zastosowaniem podstawowych brył"

Cel: Poznawanie nowych zastosowań i zabaw z freblowskimi bryłami – rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Freblowskie kształty – dlaczego one?
 2. Jedna kula – 20 zabaw – inspiracje praktyczne dla nauczycieli.
 3. Sześcian – nowe spojrzenie na proste formy. Niestandardowe zabawy z bryłami.
 4. Walc z walcem, czyli jak płynnie stymulować percepcję przestrzeni.

11) "Rozwiązywanie problemów matematycznych za pomocą darów Froebla"

Cel: Inspirowanie dzieci do zabaw badawczych, myślenia kreatywnego, dywergencyjnego. Jak otwierać dziecięce umysły?

POGRAM RAMOWY:

 1. Konstruowanie problemów matematycznych stosownych do grupy wiekowej.
 2. Niezawodne sposoby na wywołanie ciekawości matematycznej.
 3. Jak pracować, by dziecko odniosło sukces – kreowanie matematycznych zadań z darami.
 4. Zmiana ról – wdrażanie dzieci do formułowania problemów matematycznych.

12) "Teatr jest w nas - teatrzyki stolikowe z darami Froebla. Inspiracje, warsztaty i scenariusze"

Cel: Rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i nauczycieli.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Jak animować, by zainteresować – freblowskie wskazówki do zabaw teatralnych.
 2. Zabawa w role – wdrażanie do udziału i tworzenia teatrzyków nie tylko przez nauczycieli.
 3. Dla każdego coś teatralnego – improwizacje teatralne z darami na miarę potrzeb grupy.
 4. Dziecko widzem i aktorem – rozwijanie myślenia twórczego i symbolicznego w zabawach teatralnych z darami.

13) "Każdy ma talent: warsztaty z freblowskich technik plastycznych, twórczych prac ręcznych"

Cel: Rozwijanie naturalnych predyspozycji twórczych. Budowanie pozytywnej samooceny.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Co jest niezbędne – talent, czy pomysł?
 2. Budowanie poczucia sprawstwa, cierpliwości i pozytywnej atmosfery w toku twórczych prac.
 3. 12 prac twórczych dla każdego dziecka i nauczyciela.
 4. I ty możesz być artystą – najprostsze techniki – wybitni ludzie (sylwetki freblowskich artystów).

14) "Nowa podstawa programowa  w zabawach edukacyjnych z darami Froebla"

Cel: Poznanie sposobów na realizowanie nowych punktów Podstawy Programowej w pracach i zabawach z darami.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Podstawa Programowa – co się zmieniło?
 2. Edukacja matematyczna po freblowsku – figury, cyfry, pojęcia matematyczne.
 3. Nie czekamy, czytamy – wprowadzanie w świat liter.
 4. Angielski mimochodem – najprostsze zabawy dla każdego.
 5. Nowa PP z darami w pigułce – inspiracje do dalszej zabawy.

 

15) "Jak się bawić, by nie zabawiać - freblowskie aktywności dla każdego"

 

Cel: Projektowanie freblowskich zabaw.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Zabawa – prawidłowości, cechy, warunki organizacji.
 2. Zabawa dydaktyczna, zabawa kierowana, zabawa tematyczna z darami – kiedy i jak wprowadzać?
 3. Gry dydaktyczne – niezawodny sposób na radość i aktywność.
 4. I ty się baw! – zabawy dla dzieci i nauczycieli.

16) "Spontaniczność w pracy nauczyciela szkolnego/przedszkolnego (w odniesieniu i do pracy z dziećmi i do relacji z rodzicami) - zajęcia prowadzone przez trenerów i aktorów teatralnych"

Cel: Radzenie sobie w sytuacjach nagłych, trudnych o niespodziewanych.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Ryzyko zawodowe nauczyciela – nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.
 2. Sytuacje stresujące – jak je przekształcić i pozbyć się stresu.
 3. Dynamika zawodowa nauczycieli – 20 uniwersalnych trików na niespodziewane sytuacje.

17) "Gry umysłowe - rozwijanie podzielności uwagi, koncentracji, zdolności intelektualnych - zajęcia prowadzone przez trenerów i aktorów teatralnych"

Cel: Planowanie aktywności rozwijających kompetencje poznawcze.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Rozwój poznawczy – uwarunkowania, przebieg, zagrożenia.
 2. Jak skupić uwagę i rozwinąć koncentrację – abc aktywności umysłowych.
 3. Pakiet zabaw z darami rozwijających potencjał intelektualny dzieci.
 4. Raz, dwa, trzy, pomyśl ty – gimnastyka poznawcza z darami.

18) "Kreatywne współtworzenie - techniki pracy z grupą, nakierowane na współpracę i wspólny efekt - zajęcia prowadzone przez trenerów i aktorów teatralnych"

Cel: Skuteczne planowanie i realizowanie pracy z grupą i w grupach.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Grupa – specyfika, uwarunkowania, trudności.
 2. Zabawy na start – sposoby na integrację. Budowanie zaufania.
 3. Dynamizmy grupowe – jak planować pracę w grupie, co akcentować.
 4. Typowe grupowe – przykłady zabaw i zadań idealnych do realizowania w grupach.
 5. Jedność w różnorodności, kula, sześcian, walec – freblowskie zabawy grupowe.
Szkolenie "Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej" (prowadzący Piotr Kaja) - NOWOŚĆ

Wymiar godzin: 4 godz. dydaktyczne

Cel: Zajęcia umożliwią uczestnikom poznanie różnorodnych rozwiązań metodycznych i repertuarowych związanych z realizacją sytuacji edukacyjnych w ramach zajęć muzyczno-ruchowych organizowanych w przedszkolu w oparciu o myśl pedagogiczną Froebla.

Program ramowy:

 • formy aktywności muzycznej dziecka w przedszkolu, a założenia pedagogiczne Froebla;
 • działania muzyczno-ruchowe w ramach tzw. „Spotkania w kole”;
 • muzyczne zabawy edukacyjne swobodne i zorganizowane elementem stymulującym proces formowania się elementarnych sił: głowy, rąk i serca.

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia nauczyciele są uczestnikami różnorodnych sytuacji edukacyjnych, w których poddają się zadaniom/ćwiczeniom muzycznym opracowanym w nurcie pedagogiki freblowskiej. Podczas warsztatu Autor prezentuje szereg nowatorskich form pracy z dzieckiem, zmierzających do wspierania poszczególnych form aktywności  muzycznej dziecka poprzez działania oparte o myśl pedagogiczną Froebla. Autor ukazuje również współczesne spojrzenie nauczyciela muzyki na pedagogikę freblowską przez pryzmat różnorodnych własnych rozwiązań metodycznych z zakresu wychowania muzycznego w przedszkolu.

Prezentowane uczestnikom szkolenia często niekonwencjonalne formy prowadzenia zajęć z dziećmi są wynikiem wieloletniej praktyki Autora oraz jego pomysłów zawartych w różnych publikacjach dydaktycznych i metodycznych.

 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych tematów szkoleń i warsztatów, napisz do nas. 

 

Szkolenia z wybranej tematyki freblowskiej prowadzimy na terenie całego kraju.

W celu zamówienia szkolenia prosimy o kontakt:

Tel. 81 533 57 81/500 806 628

E-mail: szkolenia@froebel.pl

Freblowski Newsletter

Freblowski Newsletter

Blog Ogród Pedagogiczny

Blog Ogród Pedagogiczny

froebel dar zabawy

froebel dar zabawy
Kliknij, aby się z nami skontaktować
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij