Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Froebel.pl Spółka z o.o. Krakowskie Przedmieście 57/4, 20- 076 Lublin (wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000518560, z kapitałem zakładowym w wysokości 846.900 zł, NIP 712-328-89-76) jako administrator twoich danych osobowych informuje, że:

  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 („RODO”), na podstawie art. 6 ust 1. lit b) RODO w celu nawiązania kontaktu, przekazaniu wiadomości o ofertach oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług.
  • Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: agencja reklamowa, dostawcy usług IT, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne.
  • Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Twoje dane osobowe pozyskane w powyższym celu będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania (sprostowania) danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji tych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@froebel.pl
  • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu, przekazaniu wiadomości o ofertach oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług. Jeżeli nie podasz tych danych możemy odmówić nawiązania kontaktu, przekazaniu wiadomości o ofertach oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług

Freblowski Newsletter

Freblowski Newsletter

Blog Ogród Pedagogiczny

Blog Ogród Pedagogiczny

froebel dar zabawy

froebel dar zabawy
Kliknij, aby się z nami skontaktować
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij